Hvordan vi jobber

Avtale

Vi begynner med en uforpliktende samtale hvor vi får innblikk i deres ønsker, forventninger og behov. Vi presenterer deretter vårt tilbud og noen initielle tanker. Ved ønske om samarbeid utformer vi og signerer en samarbeidsavtale.

Funksjonell Plantegning

Vi starter samarbeidet med et intervju hvor vi dykker dypere i deres behov, stil, budsjett og ønsker. Vi gjennomfører en funksjonsanalyse. Om mulig gjennomfører vi et befaringsmøte. Vi leverer 2 til 3 forslag til plantegninger som dere gir tilbakemeldinger på hvorpå vi utfører ønskede endringer. Dere godkjenner deretter plantegningene. 

Konseptuelt design

Vårt team jobber sammen for å tegne et unikt og gjennomtenkt forslag til dere. I prosjekteringsfasen er tidlig identifisering av utfordringer meget viktig og vi baserer arbeidet på TEK17 loven for å unngå unødvendige feil. I denne fasen etablerer vi lysplan, farge -og materialpalett med forslag til fast innredning, møbler og type innredning (feks baderomsinnredning, kjøkkeninnredning, garderobe, listing, dører, trapp og peis for å nevne noe). I uterom prosjekterer vi forskjellige plantearter. Vi presenterer en digital opplevelse av ditt nye hjemmet ved hjelp av fotorealistiske visualiseringer og VR for å hjelpe dere/deg i prosessen. Dere sender tilbakemelding med rettelser (opptil 3 oppdateringer) for deretter å godkjenne forslaget slik at vi kan ferdigstille konseptet. 

Utøvende Prosjektering

Vi leverer et detaljert prosjekt med alle spesifikasjoner. Dette inkluderer samtlige produkter, armaturer, veggbeskrivelser, fargebeskrivelse på plantegning og en kostnadsoppgave. Vedlagt også er målsatte tegninger til leverandører av de spesialtilpassede elementer. Dere sender tilbakemelding med rettelser eller godkjenner.

Byggefase

Alternativ 1 - Gjennomføringsstøtte. Prosjektet har en prosjektleder tilgjengelig for alle byggespørsmål. Vi besøker byggeplassen ved behov, men det er en passiv tilnærming til byggeplanen. Alternativ 2 - Kundens representant. I denne varianten står vi som «bygger» og viser en aktiv holdning til bygging ved å formidle entreprenører, koordinere arbeider, overvåker status for produktbestillinger. Ikke minst tilbyr vi regelmessige besøk på stedet slik at dere slipper å være en koordinator.