Architecture & Design in Oslo

– where vision HAS direction

Architecture & Design in Oslo

– where vision HAS direction

Welcome to our studio, where we mix the worlds of architecture, landscape, interior design and the art of creating unique brand identities into something truly special. We firmly believe everything is connected – each project is a carefully balanced blend of looks, functionality, and a story that enriches and uplifts people’s lives, whether in the great outdoors or in the heart of the city.

Our passion for innovation, sustainability, and beautiful aesthetics drives us towards solutions that not only look amazing, but are also kind to our planet. 

Interior

Building your vision. Our architecture merges your unique needs with the beauty of design, creating spaces that are both functional and inspiring.

Our designs speak to the heart, inviting life and connection into every space. Our belief? Good design harmonizes with life's rhythm, making every environment a dialogue between humanity and its surroundings. This is design... that HAS it all! - Peter Has Larsen

Our collaboration with SoYouMedia

Discover our exciting partnership with SoYouMedia, led by the talented Gjyri Helen Werp. Leveraging Gjyri’s extensive experience and expertise, we’re dedicated to elevating your brand and interior spaces to new heights.

Our collaboration with SoYouMedia

Discover our exciting partnership with SoYouMedia, led by the talented Gjyri Helen Werp. Leveraging Gjyri’s extensive experience and expertise, we’re dedicated to elevating your brand and interior spaces to new heights.

What's New

Our clients often ask

Expect a partnership where your vision is our blueprint. We start with a deep dive into your goals and ideas, followed by a phase of creative exploration and design iteration, culminating in the meticulous execution of the final plan. Our commitment is to transparency, innovation, and customization.

We seamlessly blend the latest technological advancements with our designs, whether it’s through smart home features, sustainable energy systems, or virtual reality experiences for project visualization. Our aim is to create spaces that are not only contemporary but also future-proof.

Our portfolio is diverse, encompassing everything from residential and commercial spaces to specialized areas like healthcare facilities and virtual environments. No project is too big or small for our team to tackle with creativity and precision.

The timeline varies based on the project’s complexity and scope. We strive for efficiency without sacrificing detail or quality, and we’ll provide a realistic timeline at the outset, keeping you informed at every step.

Absolutely. Part of our initial consultation involves helping you clarify your needs and exploring possibilities you may not have considered. We’re here to guide you through the discovery process and bring clarity to your project goals.

We approach every project with an eye toward minimizing environmental impact, using sustainable materials, and incorporating energy-efficient solutions. Our designs reflect a commitment to the planet and future generations.

By managing both design and branding, we ensure a cohesive identity for your project. This unified approach enhances brand recognition and creates a seamless experience for your audience or customers.

Your involvement is crucial. We see our clients as partners and collaborators, welcoming your input and feedback throughout the design process to ensure the final outcome truly reflects your vision.

Simply reach out to us with your initial ideas or challenges. From there, we’ll schedule a consultation to discuss your project in detail and outline the next steps tailored to your specific needs.

Choose us for our ability to blend aesthetics, functionality, and innovation. Our diverse expertise and collaborative approach mean we’re not just building spaces; we’re crafting experiences that resonate and endure.

Simen

5/5

Has Architects leverte over all forventning!

Vi startet med å undersøke hva slags design jeg ønsket: jeg svarte på en hel del spørsmål digitalt og sendte bilder av type interiør jeg likte. Has fikk også tekniske tegninger av leiligheten som de brukte til å lage 3d-modell.

Deretter laget Has forslag til møblering og design, jeg gav min feedback, også reviderte de. Neste runde av feedback gjorde vi med 3d-briller av min leilighet. Når vi var i mål med, sendte Has ut en helt spesifikk liste over møbler og gjenstander jeg skulle kjøpe, inkludert linker, priser osv.

Jeg vil påsta at Has er en aldri så liten revolusjon i hvordan interiørarkitektur kan gjøres. Varmt anbefalt!

Terje B

5/5

Vi valgte HAS Arkitekter for renoveringen av vårt hjem, og vi er veldig fornøyde med resultatet. De lyttet oppmerksomt til våre ønsker og behov, og deres forslag til løsninger var både kreative og praktiske. Gjennom hele prosessen følte vi oss involvert og godt informert. Det endelige designet har gjort hjemmet vårt mer funksjonelt og estetisk tiltalende. Vi setter stor pris på deres profesjonalitet og øye for detaljer.

Elise

5/5

Arbeidet HAS Arkitekter gjorde med uterommet og landskapsdesignet for vår eiendom var imponerende. De forstod raskt hva vi ønsket å oppnå og presenterte innovative ideer som virkelig forvandlet våre uterom. Samarbeidet var enkelt, og de holdt oss løpende informert gjennom hele prosjektet. Resultatet er et vakkert og funksjonelt uterom som komplementerer vår bolig perfekt. Vi er svært takknemlige for deres innsats og kreative løsninger. Peter er definitivt å anbefale for de som ser etter ekspertise innen uterom og landskapsdesign

Anne Lise

5/5

Ombyggingen av vårt legekontor med HAS  var en helt fantastisk prosess. Peter forsto våre behov og kom med innovative løsninger som forbedret både funksjonaliteten og komforten for pasientene. Detaljene, fra materialvalg til design, har skapt et miljø som både ansatte og pasienter setter pris på! Veldig takknemlig for deres innsats og ekspertise.

Christoffer

5/5

Arbeidet HAS architects jobbet med vårt uteområdet og resultat ble nydelig. De forstod raskt hva vi ønsket å få til og Peter presenterte innovative ideer. Samarbeidet var enkelt, og de holdt oss løpende informert gjennom hele prosjektet. Takk!

Arne

5/5

HAS var grundige og stilte de riktige spørsmålene for å forstå hva jeg ønsket. Med tekniske tegninger og 3D-modeller fikk vi til slutt et design som føltes helt riktig. Peter hjalp meg også med å finne møbler og dekor, noe som var veldig praktisk. Anbefales for de som ser etter personlig og profesjonell hjelp.

What our clients say